برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)مقدمه :بازار های سرمایه در اقتصاد کشورها از اهمیت زیاد و قابل توجهی در رونق فعالیت های اقتصادی ، سرمایه گذاری و تخصیص بهینه سرمایه برخوردار است . بازار سرمایه ، بازاری است که در آن سهام و کلیه اوراق بهادار کلیه شرکت ها تعیین می شود که براساس آن معادلات بر روی اوراق بهادار انجام شده و شرکت های متقاضی می توانند وجوه مورد  نیاز خود را به سادگی و با هزینه نسبتا کم تامین کنند . همچنین وجوداین بازارها باعث می شود که افراد بتوانند وجوه پس انداز های خود را ولواندک در سهام و اوراق بهادار عرضه شده در بورس سرمایه گذاری نموده و از این طریق در عواید حاصل از فعالیت شرکت ها سهیم شوند . بنابراینبا بیان این مطلب به خوبی مشخص می وشد که نقش این بازار ها دراقتصاد هر کشور به چه دلیل زیاد بوده و اهمیت آنها به چه صورت است . 


برای دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید به سایت منبع مراجعه کنید :40y.ir